Accesul oricărui cetățean la informațiile de interes public este reglementat de:

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

Patrimoniul public al Judetului Hunedoara:  Vol. I;   Vol. II;   Vol. III;

Declaratii privind apartenenta politica

Declaratii de avere si interese;                Declaraţii de interese pana in 2014 

 Bugetul

 Achizitii publice:

SEDINTE CJH:

     Convocatoare

     Minutele sedintelor Consiliului Judetean

     Procese verbale ale sedintelor Consiliului Judetean Hunedoara

Hotarari ale Consiliului Judetean Hunedoara:

     Hotarari 2017  Hotarari 2016;  Hotarari 2015;  Hotarari 2014;        Hotarari 2013; Hotarari 2012; Hotarari 2011; Hotarari 2010;        Hotarari 2009; Hotărâri 2008;

___________________________________

Buletine informative ADIVEST:

 BULETIN INFORMATIV - februarie 2015

BULETIN INFORMATIV - Iunie 2014 aferent proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest”

BULETIN INFORMATIV - Iunie 2013 

___________________________________

Datoria Publica UAT Judetul Hunedoara

 =========================================

           Solicitarea informațiilor de interes public - formulare tip

 SITUAȚIA privind starea de viabilitate a drumurilor județene din județul Hunedoara la data de 01.01.2016

ARHIVA: 

Finantari nerambursabile din fonduri publice pentru activitati nonprofit de interes general in baza Legii 350/2005.

REGULAMENT

 Lista beneficiarilor de finantari nerambursabile, pentru anul 2016

 afisat in 5.04.2016

 Sume cheltuite pentru promovare activitate CJ Hunedoara: TV,  RADIO şi PRINT -  IANUARIE - APRILIE 2016

Centralizator cheltuieli inregistrare-difuzare sedinte CJ Hunedoara ianuarie-aprilie 2016

Sumele cheltuite (TVA inclus) de către Consiliul Județean Hunedoara pentru publicitatea publică în anul 2015

Declaratia de politica referitoare la calitate - 30 oct 2006