SELECTAȚI LIMBA

Formulare tip

Imprimare

Solicitarea informațiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, se poate face în scris la adresa poștală : Deva - 330025, str. 1 Decembrie nr. 28, județul Hunedoara sau prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pentru cererile în scris puteți descărca formularul pentru cerere

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, considerând că i-a fost încălcat dreptul privind accesul la informații de interes public poate depune o reclamație administrativă la președintele Consiliului Județean Hunedoara, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților instituției.

În acest sens puteți descărca formularul pentru reclamație administrativă.

INDECO
Copyright © 2011 - 2017 Consiliul Judetean Hunedoara. Toate drepturile rezervate.