ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂREA NR.3/2008

privind aprobarea"Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului judeţean Hunedoara pe anul 2008'

 

 

                   Consiliul Judeţean Hunedoara:

                    Având în vedere Nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al compartimentului de resort precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;

                    În temeiul prevederilor art.97 alin1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 Se aprobă  'Programul de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2008', astfel cum este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

          Art.2 În vederea aducerii la îndeplinire a programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe prevăzut la art.1, sumele necesare vor fi prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2008.

          Art.3 Componenţa delegaţiilor participante la realizarea programului, precum şi modificarea acestuia, vor fi aprobate prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, în urma obţinerii acordului Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate, precum şi dezvoltare regională.

 

                                                                     

           PREŞEDINTE,                            SECRETAR AL JUDEŢULUI,

      Mircea Ioan Moloţ                                           Dana Dan              

                          

                                                             

 

Deva, la 31 ianuarie 2008

 

ANEXA

la  Hotărârea  Nr.3/2008 a Consiliului Judeţean Hunedoara,

privind aprobarea  'Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2008'

 

CAPITOLUL I: Activităţi legate de participarea la acţiunile organizaţiei 'Adunarea Regiunilor Europei'

 

Participarea la 16 acţiuni, organizate de către Comisiile Permanente sau de către Secretariatul General, conforme cu Calendarul şi invitaţiile ce se vor transmite din partea organizaţiei:

Comisia A - Probleme instituţionale - 2 sesiuni plenare şi cel puţin 2 seminarii

Comisia B - Servicii sociale şi Sănătate publică - 2 sesiuni plenare şi cel puţin 2 seminarii

Comisia C - Politici regionale, Amenajare teritoriu, Infrastructură, Mediu, Turism - 2 sesiuni plenare şi cel puţin 2 seminarii

Comisia D - Cultură, Sport, Educaţie, Tineret, Societate informaţională, Mass-media - 2 sesiuni plenare şi cel puţin 2 seminarii

Universitatea de vară ARE - Universitatea de vară a tinerilor

Adunarea Generală ARE - Forumul Eurodyssée

Adunarea Generală ARE - Academia de Pregătire ARE - 2 sesiuni

Adunarea Generală ARE - Concurs: Cunoşti limba europeană?

 

CAPITOLUL II: Instituţii Internaţionale şi programe europene (CPLRE, CPRM, COMITETUL REGIUNILOR, CRANS MONTANA, FORUMUL ÎNFRĂŢIRII INSTITUŢIONALE, INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 'POLIS', ETC.).

 

Participarea la 10 acţiuni în conformitate cu Calendarul şi invitaţiile ce se vor transmite din partea organizaţiilor.

 

CAPITOLUL III: Activităţi legate de participarea la cooperarea regională Dunăre - Criş - Mureş - Tisa, programe şi alte parteneriate directe: Eurodyssée , Vas (H), Jura (CH), Comunitatea Montană Casentino, Provincia Arrezzo, Regiunea Toscana (I), Provincia Milano, Regiunea Lombardia, Provincia Alessandria, Provincia Padova (I), Provincia Genova, Regiunea Liguria (I), Nord Pas de Calais, Comunitatea Urbană Arras, Cherbourg - Octeville, Departamentul La Manche, Regiunea Normandia (F), Regiunea Alsacia (F), Lao Cai, Danang, Hue (VN), Yancheng (CN), Provincia Olbia Tempio (I), Regiunea Haute-Saone (F), Regiunea East Middlands (GBR), Regiunea Sardinia (I), Regiunea Akershus (No), Regiunea Picardie (F), Regiunea Bourgogne (F), Regiunea Franche-Comte (F)

 

Participarea la 10 acţiuni, în conformitate cu Calendarul şi invitaţiile ce se vor transmite din partea organizaţiilor partenere (incluzând 4 participări la reuniunile Comitetului de Conducere a Forumului Eurodyssée).

 

CAPITOLUL IV: Activităţi legate de participarea delegatului Consiliului Judeţean Hunedoara la un stagiu de pregătire în cadrul Biroului de Reprezentare al UNCJR la Bruxelles (Belgia), pe o perioadă de 3 luni (cu posibilitate de prelungire până la 6 luni) cât şi ziua judeţului Hunedoara - 12 iulie 2008 (2 acţiuni).

Activităţi legate de participarea la un Program de perfecţionare a unui reprezentant al Consiliului Judeţean Hunedoara, în cadrul Protocolului de Înfrăţire cu Comunitatea Montană Casentino, pe o perioadă de 3 luni. (1 acţiune)

 

 

TOTAL NUMĂR DE ACŢIUNI: 39 DE ACŢIUNI EXTERNE

Informaţii în completare