Proiectul ordinii de zi

Minuta

Procesul verbal

Dispozitie

1. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;     doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;    

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2020;     doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;     doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate, de asistență și reprezentare a intereselor Unității Administrativ Teritoriale – Județul Hunedoara, în justiție;     doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu privire la proiectul ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva” în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.     doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

Punct suplimentar

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

Informaţii în completare