times new roman 12

Formulare si documente tip

 

Consiliul Județean Hunedoara organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate - Anunț  - Formular

 

Consiliul Județean Hunedoara organizează concurs pentru analizarea noului proiect de management al managerului Bibliotecii Județene ”Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva

Anunt public;     Caiet de obiective;     Regulament de organizare si desfasurare a concursului;    Organigrama;     ROF;     Anexa la ROF;     Stat de functii;   

Buget:   Articole 2019;     Cheltuieli 2019;     Venituri 2019;     Articole 2018;     Cheltuieli 2018;     Venituri 2018;     Articole 2017;     Cheltuieli 2017;     Venituri 2017; 

Rezultate etapa I concurs Biblioteca Județeană ”Ovid Densusianu” Hunedoara Deva

Rezultatul concursului  Rezultatul final  Proiect de management

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consiliul Județean Hunedoara organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată:

  • consilier, clasa I, grad profesional superior- Serviciul administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizare servicii comunitare de utilitate publică – Direcția programe, prognoze, buget, finanțe;

                    - rezultatul selectiei dosarelor;       - rezultat probă scrisă     - rezultat interviu        - rezultat final

  • consilier, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul avizare, autorizații și disciplină în construcții;

                    - rezultatul selectiei dosarelor;      - rezultat probă scrisă       - rezultat interviu       - rezultat final

 

Concursuri finalizate

Informaţii în completare