publicat in 25.03.2020

.

Proiectul ordinii de zi

Dispozitie

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotarari

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Dămian Dana; doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.246/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara; doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu”; doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef al Serviciului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;  doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef Secție urologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;  doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre validarea rezultatului concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef Secție pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;  doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC APA SERV VALEA JIULUI SA PETROȘANI pe anul 2019; doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL;  doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu 2020 – revizuit;  doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 668A: Strei Sîngeorgiu(DJ 668) – Chitid – Boșorod – Luncani – Târsa – Costești (DJ 705A), km 12+410 – km 15+410” doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind premierea domnului Marius Avram Iancu pentru clasarea pe locul 3 la Maratonul „ULTRA ARCTIC 6633” – ediția 2019;  doc;

            Inițiator: grupul consilierilor județeni PNL

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.40/2020 privind încetarea administrării Parcului de Afaceri Simeria de către Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara (ADEH);

            Inițiator: vicepreședinte Vasilescu Sorin Adrian

 1. Intrebări, interpelări.

 

 

Informaţii în completare