Hotararea 1 Aprobarea Proiectului ”Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces în municipiul Orăștie”

Hotararea 2 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.128/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici ale proiectului „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice” finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România;   - anexa poate fi consultata la sediul institutiei.

Hotararea 3 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.129/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea si modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu (Tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, Cetății din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara” finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România;   - anexa poate fi consultata la sediul institutiei.

Hotararea 4 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.130/2018 privind aprobarea devizului general consolidat al proiectului „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea si modernizarea străzilor de acces, in municipiul Orăștie” cu finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România

Hotararea 5 Actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții ”Restaurare Castel Nopcsa, sat Săcel, comun a Sintamaria Orlea, județul Hunedoara”

 

Hotararea 6 Aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2019”

Hotararea  7 Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotararea 8 Aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont

Hotararea 9 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Hotararea 10 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotararea 11 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotararea 12 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Hotararea 13 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotararea 14 Constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Lazăr Ioan și validarea domnului Lazăr Gheorghe

Hotararea 15 Modificarea Metodologiei de atribuire a spaţiilor destinate închirierii în clădirile şi platformele expoziţionale realizate prin Proiectul „Parc de Afaceri Simeria”, prevăzută în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.191/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea Parcului de Afaceri Simeria, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea 16 Aprobarea unui program de măsuri pentru îmbunătățirea activității PARCULUI INDUSTRIAL CĂLAN

Hotararea 17 Aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al Comunei Pui

Hotararea 18 Stabilirea modului de administrare a unui sector de drum județean pentru accesul în situl arheologic UNESCO Sarmizegetusa Regia-Grădiștea de Munte

Hotararea 19 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 20 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotararea 21 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara

Hotararea 22 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont

Hotararea 23 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice

Hotararea 24 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Hotararea 25 Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții: ”Restaurare Castel Nopcsa, sat Săcel, comuna Santamaria Orlea, județul Hunedoara”

Hotararea 26 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 27 Aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1”

Hotărârea 28 Aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2”

Hotărârea 29 Aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotărârea 30 Aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotărârea 31 Aprobarea Actului aditional nr.2 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si U.A.T. Județul Hunedoara, U.A.T. Municipiul Petroșani, U.A.T. Municipiul Lupeni, U.A.T. Oraș Petrila, U.A.T. Oraș Aninoasa și U.A.T. Oraș Uricani, în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2 în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotărârea 32 Aprobarea proiectului ”Modernizare, extindere și dotare – Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de urgență Deva”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apel de proiecte nr.POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect

Hotărârea 33 Incetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Ciodaru Iulian Dacian

Hotărârea 34 Validarea mandatului de consilier județean al domnului Petruș Adrian

Hotărârea 35 Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Hojda Ion

Hotărârea 36 Validarea mandatului de consilier județean al domnului Socaci Andrei

Hotărârea 37 Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani

Hotărârea 38 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva

Hotărârea 39 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș

Hotărârea 40 Solicitarea de transmitere a dreptului de administrare de la Ministerul Culturii și Identității Naționale la Consiliul Județean Hunedoara asupra unor monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO

Hotărârea 41 Aprobarea transmiterii temporare către Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 685, pe sectorul: km 7+858 Clopotiva - km 16+671 zona Rîu Mare şi asupra drumului județean DJ 686 D, pe sectorul: km 0+000 Râu Mare - km 1+055 Brazi

Hotărârea 42 Desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție II Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

Hotărârea 43 Desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție chirurgie generală, șef secție obstetrică-ginecologie, șef secție ortopedie-traumatologie, șef secție O.R.L., șef secție neurologie, șef secție recuperare, medicină fizică și balneologie, șef secție U.P.U. S.M.U.R.D. și șef centru de sănătate mintală adulți la Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotararea 44 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni

Hotararea 45 Aprobarea proiectului „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2017/8/ 8.1/8.1.A/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect

Hotararea 46 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotărârea 47 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.27/2019 privind aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1”

Hotărârea 48 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.28/2019 privind aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2”

Hotărârea 49 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.29/2019 privind aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotărârea 50 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.30/2019 privind aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotărârea 51 Aprobarea Actului adițional nr.3 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan și U.A.T. Județul Hunedoara, U.A.T. Municipiul Petroșani, U.A.T. Municipiul Lupeni, U.A.T. Oraș Petrila, U.A.T. Oraș Aninoasa și U.A.T. Oraș Uricani, în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2 în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotărârea 52 Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotelor din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat în anul 2018, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019

Hotărârea 53 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 687J: Hunedoara-Boș-Groș-Cerbăl-Socet-Feregi, tronson km.21+400 – km.24+900 și tronson km.25+600 – km.27+400”

Hotărârea 54 Aprobarea achiziționării de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad a serviciilor juridice specializate, de asistență și reprezentare a intereselor în justiție

Hotărârea 55 Aprobarea unui protocol de cooperare pentru punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei – monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO

Hotărârea 56 Însușirea Procesului verbal de predare-primire a bunurilor de natura domeniului public realizate de către S.C. APA PROD S.A. Deva în urma finalizării Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”

Hotărârea 57 Validarea rezultatelor concursurilor/examenelor organizate în vederea ocupării funcţiilor vacante de şef secţie la Secţia Obstetrică-Ginecologie, şef secţie la Secţia Ortopedie-Traumatologie şi şef secţie la Secţia Neurologie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva

Hotărârea 58 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

Hotărârea 59 Desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea funcţiei de şef laborator la Laboratorul Analize Medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva

Hotărârea 60 Aprobarea implementării proiectului cu titlul: „VENUS – împreună pentru o viață în siguranță” – Cod proiect mysmis 128038 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, AP 4/PI 9.ii/OS 4.4

Hotărârea 61 Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean pe anul 2019

Hotărârea 62 Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, estimate pentru anii 2020 – 2022 (20%)

Hotărârea 63 Solicitarea de preluare în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui sector de drum comunal aparținând proprietății publice a Comunei Băcia care asigură accesul din DN 66 la CMID Bârcea Mare

Hotărârea 64 Stabilirea modului de administrare al imobilului ”fosta cazarmă militară dezafectată 5159 Pestișu Mare”

Hotărârea 65 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni

Hotărârea 66 Aprobarea proiectului „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2017/8/ 8.1/8.1.A/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect

Hotărârea 67 Aprobarea actualizării portofoliului de proiecte din cadrul Planului de Dezvoltare a Județului Hunedoara 2014 – 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.131/2017

Hotărârea 68 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul administrativ al Teatrului Dramatic I.D.Sîrbu Petroşani

Hotărârea 69 Actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 709F DN7A Cabana Rusu – Masivul Parâng, km.6+600 – km. 10+325”

Hotărârea 70 Modificarea încadrării drumului de interes județean DJ 705G:DN7-Romos-Romoșel, km. 0+000 – km.12+290 în drum de interes comunal cu indicativul DC48B: DN7 – Romos-Romoșel, km. 0+000 – km.12+290 și aprobarea trecerii acestuia din proprietatea publică a Județului Hunedoara în proprietatea publică a Comunei Romos

Hotărârea 71 Aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu Asociația Absolvenților, Părinților și Angajaților Colegiului Național de Informatică Traian Lalescu  (Asociația APAC) din Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public județean

Hotărârea 72 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.27/2019 privind aprobarea documentației tehnice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.47/2019;  Anexa 1Anexa 2Anexa 3;

Hotărârea 73 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.28/2019 privind aprobarea documentației tehnice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.48/2019;   Anexa 1Anexa 2Anexa 3;

Hotărârea 74 pentru modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.29/2019 privind aprobarea proiectului „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Hotărârea 75 pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.30/2019 privind aprobarea proiectului „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2010, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.50/2019;

Hotararea 76 privind aprobarea transmiterii către Consiliul Local al Comunei Cerbăl a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 708D pe sectorul: km 35+860 – km 37+660.

Hotararea 77 Validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef secție la Secția II din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Hotararea 78 Validarea rezultatelor concursurilor/examenelor organizate în vederea ocupării funcţiilor vacante de şef Centrul de Sănătate Mintală – Adulți, şef Secţia Chirurgie generală, şef Secţia Oftalmologie și şef Secţia O.R.L. din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva

Hotararea 79 Analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul I 2019

Hotararea 80 Analiza și aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul I 2019

Hotararea 81 Aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale alocate județului Hunedoara pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020 – 2022

Hotararea 82 Aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 - 2022

Hotararea 83 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara

Hotararea 84 Aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 - 2022 ale spitalelor publice de interes județean

Hotararea 85 Aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și situațiilor financiare anuale pe anul 2018 ale unor societăți comerciale la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar

Hotararea 86 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de funcționare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019

Hotararea 87 Majorarea capitalului social la S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL

Hotararea 88 Aprobarea unor măsuri pentru funcționarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”

Hotararea 89 Aprobarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019

Hotararea 90 Aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2019

Hotararea 91 Acordarea Diplomelor de Excelență și a stimulentelor financiare sportivilor și colectivelor tehnice din județul Hunedoara care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în cursul anului 2018

Hotararea 92 Acordarea Diplomelor de merit și a stimulentelor financiare elevilor și profesorilor care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ în anul școlar 2017 – 2018

Hotararea 93 Constituirea Comisiei de evaluare și selecție a asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care inițiază și organizează acțiuni, programe, proiecte culturale, inclusiv cultură scrisă, educativ-științifice, sportive, unităților de cult, pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora

Hotararea 94 Aprobarea Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2019

Hotararea 95 Aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean

Hotararea 96 Aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Inspectoratul Scolar al Județului Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa județeană

Hotararea 97 Aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Inspectoratul Scolar al Județului Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean

Hotararea 98 Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2019

Hotararea 99 Aprobarea Strategiei județene privind protecția și promovarea drepturilor copilului și adultului în dificultate 2014 – 2020

Hotararea 100 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare spațiu expozițional la Galeriile de Artă Forma Deva”

Hotararea 101 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014 - 2020”

Hotararea 102 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare spații RMN – Spitalul Județean de Urgență Deva”

Hotararea 103 Solicitarea de preluare în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui drum aparținând proprietății publice a Municipiului Brad care asigură accesul rutier la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, în vederea realizării unor lucrări de modernizare și reabilitare

Hotararea 104 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” şi a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 5 „Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, pentru regiunea Vest, Cod apel: POR/364/5 ;

Hotararea 105 Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Teatrul Dramatic „Ion D.Sîrbu” Petroșani a serviciilor de consultanță juridică.

Hotărârea 106 Aprobarea Raportului asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2018

Hotărârea 107 Aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 decembrie 2018;  Anexe: partea 1; partea 2; partea 3; partea 4; partea 5; partea 6; partea 7; partea 8; partea 9;

Hotărârea 108 Completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.316/2018 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și altor taxe asimilate acestora din competența Consiliului Județean Hunedoara aplicabile în anul fiscal 2019

Hotărârea 109 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

Hotărârea 110 Aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget

Hotărârea 111 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget

Hotărârea 112 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu pe anul 2019 și modificarea programului de investiții, anexă la buget

Hotărârea 113 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2019

Hotărârea 114 Aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean Hunedoara pentru semestrul II al anului școlar 2018 – 2019

Hotărârea 115 Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al Bibliotecii Județene Ovid Densușianu Hunedoara-Deva

Hotărârea 116 Aprobarea statului de funcții al Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani

Hotărârea 117 Darea în folosință cu titlu gratuit a unui spațiu imobiliar aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, în vederea desfășurării activităților specifice ale Biroului de Inspecție Teritorială Hunedoara al Consiliului Național al Audiovizualului

Hotărârea 118 Modificarea Metodologiei de atribuire a spațiilor destinate închirierii în clădirile și platformele expoziționale realizate prin Proiectul ”Parc de Afaceri Simeria”

Hotărârea 119 Modificarea și completarea procedurii de selecție a rezidenților din Parcul Industrial Călan

Hotărârea 120 Retragerea UAT- Județul Hunedoara din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”

Hotărârea 121 Abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.64/2019 privind stabilirea modului de administrare a imobilului fostă cazarmă militară dezafectată 5159 Pestișu Mare

Hotărârea 122 Actualizarea valorii de inventar a unor drumuri județene aparținând domeniului public al Județului Hunedoara

Hotărârea 123 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare magazie materiale sanitare la parter corp Completare secții spitalizare – Spitalul Județean de Urgență Deva”

Hotărârea 124 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare spațiu USTACC și dotare cu sistem de monitorizare – Secția de cardiologie – Spitalul Județean de Urgență Deva”

Hotărârea 125 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”Asigurare rezervă de apă – Spitalul Județean de Urgență Deva”

Hotărârea 126 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”R.K. Bloc de locuințe pentru transformare în spații administrative – Spitalul Județean de Urgență Deva”

Hotărârea 127 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”Construcție nouă pe amplasamentul Pavilioanelor C, D și E în cadrul Centrului Militar Județean Hunedoara”

Hotărârea 128 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”Reabilitare Casa de cultură, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”

Hotărârea 129 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”Reparații exterioare teatru și execuția rampelor pentru persoane cu dizabilități la Teatrul Dramatic I.D.Sîrbu din municipiul Petroșani”

Hotărârea 130 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă potabilă zona turistică Pasul Vîlcan” și aprobarea cofinanțării din bugetul propriu al județului Hunedoara

Hotărârea 131 Aprobarea valorii actualizate a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 707G: DN 7 Gurasada – Dănulești, km.3+500 – km.14+000”

Hotărârea 132 Aprobarea valorii actualizate a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos-Stejărel-Luncșoara-Dumești-Sârbi (DJ706), km. 2+800 – 3+800 și 7+150-19+450”

Hotărârea 133 Aprobarea valorii actualizate a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 705D: Bozeș-Băcâia-limită județ Alba, km.3+424 – km.7+700”

Hotărârea 134 Aprobarea încheierii unui contract de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Petroșani, prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN 66 cu strada Dealului – Municipiul Petroșani”

Hotărârea 135 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea 136 Aprobarea devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții „Modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1 Păclișa”

Hotărârea 137 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotărârea 138 Validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef Laborator analize medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotărârea 139 Aprobarea modificării listei de investiții anexă la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotărârea 140 Completarea art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.85/2015

Hotărârea 141 Adoptarea unor măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor de mediu referitoare la închiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani

Hotărârea 142 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.27/2019 privind aprobarea documentației tehnice Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1” modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.47/2019 și prin Hotărarea Consiliului Județean Hunedoara nr.72/2019

Hotărârea 143 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.28/2019 privind aprobarea documentației tehnice Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.48/2019 si prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.73/2019

Hotărârea 144 Modificarea Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru Valea Jiului; Anexa 2 - Regulament;

Hotărârea 145 Aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Municipiul Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean

Hotararea 146 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ”Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN 66 cu strada Dealului – Municipiul Petroșani”

Hotărârea 147 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Casa de cultură Municipiul Hunedoara”

Hotărârea 148 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotărârea 149 Desemnarea reprezentanților  Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Hotărârea 150 Desemnarea reprezentanților  Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotărârea 151 Prelungirea valabilității Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019 și a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate până la data de 02 decembrie 2019

Hotărârea 152 Aprobarea statului de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara

Hotărârea 153 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva

Hotărârea 154 Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotărârea 155 Aprobarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a programului de tabere ”ARC”, ediția 2019

Hotărârea 156 Aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Institutul Național al Patrimoniului, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public

Hotărârea 157 Actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.127/2016

Hotărârea 158 Aprobarea dezmembrării unor imobile reprezentând sectoare de drumuri județene

Hotărârea 159 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2019 și modificarea programului de investiții anexă la buget

Hotărârea 160 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotărârea 161 Aprobarea documentației tehnico-economice (Faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spații RMN la Spitalul Județean de Urgență Deva”

Hotărârea 162 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Construire clădire pentru radioterapie”

Hotararea 163 Aprobarea acordării unor finanțări nerambursabile pentru anul 2019

Hotararea 164 Aprobarea încheierii de către UAT-judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara a unui acord de parteneriat cu Administraţia Bazinală de Apă Crişuri pentru realizarea Proiectului „Modernizare DJ 742A: Buceş-După Piatră-Tarniţa-limită de judeţ Alba, între km 0+000 - km 2+500”

Hotararea 165 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare sector de drum care asigură accesul din DN66 la CMID Bârcea Mare,în lungime totală de 140 m”

Hotararea 166 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare drum comunal DC 11: Brad – Sanatoriul TBC Brad, km.0+000 – km.2+645”

Hotararea 167 Aprobarea rectificării bugetului propriu al Judeţului Hunedoara pe anul 2019

Hotararea 168 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019

Hotararea 169 Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2019

Hotararea 170 Validarea mandatului de consilier județean al domnului Pârvan Ilie

Hotararea 171 Analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pe trimestrul II 2019

Hotararea 172 Analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul II 2019

Hotararea 173 Aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2019

Hotararea 174 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea programului de investitii, anexă la buget, ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara

Hotararea 175 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019

Hotararea 176 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil la Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotararea 177 Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

Hotararea 178 Aprobarea transmiterii temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 686D - tronson km 1+055 (localitatea Brazi) - km2+200 (localitatea Râu de Mori) și asupra drumului județean DJ 686 - tronson km 8+700 (localitatea Unciuc) – km 18+100 (localitatea Suseni)

Hotararea 179 Aprobarea transmiterii temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 686 pe sectorul: km 18+250 (zona Suseni) - km 27+700 (zona Râuşor-pârtie)

Hotararea 180 Aprobarea transmiterii temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 686 - tronson km 24+900 (zona Râușor-Varaticu) – km 27+700 (zona Râuşor-pârtie)

Hotararea 181 Aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Desființare platforma de stocare temporară a deșeurilor din Municipiul Petroșani”

Hotararea 182 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”Funcționarea Centrului de Îngrijire și Asistență Uricani”

Hotararea 183 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Demolare clădiri anexă în incinta Spitalului Județean de Urgență Deva”

Hotararea 184 Modificarea Actului constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL Călan SRL

Hotărârea 185 Aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2019

Hotărârea 186 Modificarea Programului de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019

Hotărârea 187 Aprobarea prețului pentru apa potabilă și a tarifului pentru canalizare-epurare pentru aria de operare a SC APAPROD SA DEVA

Hotărârea 188 Aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare pentru 12 obiective de investiții de modernizare a unor drumuri județene

Hotărârea 189 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 742A: Buceș - Dupăpiatră – Tarnița – limită județ Alba, km 0+000 (intersecție DN 74) – km 2+500 (intersecție DJ 705D)

Hotărârea 190 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Inchiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani din județul Hunedoara”

Hotărârea 191 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 687J: Hunedoara – Boș - Groș - Cerbăl – Socet – Feregi, tronson km 21+400 – km 24+900 și tronson km 25+600 – km 27+400”

Hotărârea 192 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unor intervenții temporare (adăposturi provizorii, toalete ecologice, montarea a două panouri fotovoltaice, completarea cu pământ a suprafețelor erodate de ploi), montarea unor borne topografice și realizarea unui sondaj geotehnic” în situl arheologic de la Sarmizegetusa Regia

Hotărârea 193 Aprobarea redeschiderii circulației pe drumul județean DJ 685 pe tronsonul cuprins între Baraj Gura Apelor (km 33+290) – Cabana Rotunda – Poiana Pelegii (km 48+700) și restricționarea circulației autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 to.

HOTĂRÂREA NR.194 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara;

HOTĂRÂREA NR.195 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul şcolar 2019 - 2020

HOTĂRÂREA NR.196 privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;

HOTĂRÂREA NR.197 privind aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

HOTĂRÂREA NR.198 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul şcolar 2019 - 2020

HOTĂRÂREA NR.199 privind aprobarea preluării în patrimoniul Județului Hunedoara a unor echipamente achiziţionate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – ADIVEST în etapa I a proiectului regional comun ”Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest”- cod SMIS 13464, finanțat prin POR 2007-2013

HOTĂRÂREA NR.200 privind aprobarea prelungirii valabilității Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate până la data de 30 iunie 2023

HOTĂRÂREA NR.201 privind aprobarea deplasării în Mongolia a unei delegații a Teatrului Dramatic ”I.D.Sîrbu” Petroșani;

HOTĂRÂREA NR.202 privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Centru de pregătire profesională în domeniul arheologic și turistic/centru cibernetic” Muzeu vechi Constantin Daicoviciu;

HOTĂRÂREA NR.203 privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Intervenții în regim de urgență privind punerea în siguranță a obiectivelor – Carcer, Aeraria – aferente sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”

HOTĂRÂREA NR.204 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 741: Crișcior – Bucureșci – Almașu Mic de Munte, km 12+450 – km 18+050”

HOTĂRÂREA NR.205 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 672C: Limită Județul Gorj – Valea de Pești – DN 66 A, km 40+776 – 50+309”

HOTĂRÂREA NR.206 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Deva;

HOTĂRÂREA NR.207 privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019;

HOTĂRÂREA NR.208 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de funcționare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2019;

HOTĂRÂREA NR.209 privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2019;

HOTĂRÂREA NR.210 privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;

HOTĂRÂREA NR.211 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget, pe anul 2019;

HOTĂRÂREA NR.212 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;

HOTĂRÂREA NR.213 privind aprobarea Acordului de colaborare și înfrățire între Județul Hunedoara din România și Raionul Strășeni din Republica Moldova

HOTĂRÂREA NR.214 privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Reparații capitale la acoperișul Muzeului de Istorie Locală și Etnografie Brad”;

HOTĂRÂREA NR.215 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:„Realizarea unor intervenții temporare (adăposturi provizorii pentru oameni, toalete ecologice, montarea a două panouri fotovoltaice, completarea cu pământ a suprafețelor erodate de ploi), montarea unor borne topografice și realizarea unui sondaj geotehnic” în situl arheologic de la Sarmizegetusa Regia;

HOTĂRÂREA NR.216 privind aprobarea procedurii de atribuire pe baza de anunț public, pe o perioadă de 60 de zile, a unor trasee cuprinse în Programul de transport județean pentru transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, valabil până la 30.06.2023;

HOTĂRÂREA NR.217 privind modificarea și completarea Hotărârii de consiliu județean nr.141/2019 privind adoptarea unor măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor de mediu referitoare la închiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani.

HOTĂRÂREA NR.218 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Inchiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani”;

HOTĂRÂREA NR.219 privind aprobarea Proiectului „Inchiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani din județul Hunedoara” și aplicarea în cadrul Programului privind închiderea depozitului de deșeuri municipale neconforme;

HOTĂRÂREA NR.220 privind solicitarea de preluare în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unor drumuri aparținând proprietății publice a Comunei Sarmizegetusa, care asigură accesul rutier la situl arheologic „Ulpia Traiana Sarmizegetusa”, în vederea realizării unor lucrări de modernizare sau reabilitare;

HOTĂRÂREA NR.221 Aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2019

HOTĂRÂREA NR.222 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2019 și modificarea programului de investiții anexă la buget

Hotararea nr.223 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Închiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani din Județul Hunedoara”

Hotararea nr.224 privind aprobarea proiectului ”Închiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani din Județul Hunedoara” și aplicarea în cadrul Programului privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme

Hotararea nr.225 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani pentru anul şcolar 2019 – 2020

Hotararea nr.226 Desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” pentru anul şcolar 2019 – 2020

Hotararea nr.227 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2019 – 2020

Hotararea nr.228 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Ovid Densușianu” Călan pentru anul şcolar 2019 – 2020

Hotararea nr.229 Completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.62/2017 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele și autospecialele din parcul auto al Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea nr.230 Desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție I Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotararea nr.231 Desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție II Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

Hotararea nr.232 Scoaterea din funcțiune în vederea demolării unei construcții aparținând domeniului public al Județului Hunedoara aflată în administrarea Muzeului Civilizației Dacice și Romane

Hotararea nr.233 Aprobarea demarării procedurilor în vederea achiziționării/cumpărării de către Județul Hunedoara a unei părți din imobilul ”fosta Bancă Agricolă” Deva

Hotararea nr.234 Stabilirea modului de administrare a unui spațiu imobiliar aparținând domeniului public al Județului Hunedoara

Hotararea nr.235 Aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii până la 31.12.2019 pentru drumurile județene

Hotararea nr.236 Aprobarea documentației tehnico-economice studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Alimentare cu apă potabilă stațiunea turistică Straja Lupeni”

Hotararea nr.237 Aprobarea documentației tehnico-economice DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Conservare, restaurare și punere în valoare a Sitului arheologic Sarmizegetusa Regia Dealul Grădiștii” sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara

Hotararea nr.238 Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani

Hotararea nr.239 Aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2019

Hotararea nr.240 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea programului de investitii, anexă la buget, ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara

Hotararea nr.241 Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, pe anul 2019

Hotararea nr.242 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019

Hotararea nr.243 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea nr.244 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva

Hotararea nr.245 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Hotararea nr.246 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea nr.247 Aprobarea Acordului de Asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local Lupeni în vederea finanțării și organizării în comun a Festivalului ”CÂNTEC PENTRU PRIETENI – IN MEMORIAM TATIANA STEPA”

Hotararea nr.248 Constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către Rusu Dorel, precum și validarea domnului Filip Cosmin

Hotararea nr.249 Atribuirea pe o perioadă de 60 de zile a unor licențe de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate

Hotararea nr. 250 Aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019

Hotararea nr. 251 Modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019

Hotararea nr. 252 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare spațiu expozițional la Galeriile de Artă Forma Deva”

Hotararea nr. 253 Instituirea restricției de circulație de limitare de viteză diferențiată pe categorii de autovehicule în localitățile tranzitate de drumurile județene DJ 107A, DJ 705 și DJ 761

Hotararea  nr. 254 Aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene pe perioada iernii 2019-2020, respectiv de la data de 15.11.2019 până la data de 31.03.2020

Hotararea  nr. 255 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva pentru anul şcolar 2019 – 2020

Hotararea  nr. 256 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru anul şcolar 2019 – 2020

Hotararea  nr. 257 Abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.195/2019

Hotararea  nr. 258 Aprobarea taxei pentru eliberarea licențelor de traseu și a taxei pentru înlocuirea licenței de traseu în vederea efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean

Hotararea  nr. 259 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva

Hotararea  nr. 260 Aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Hotararea  nr. 261 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotararea  nr. 262 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotararea  nr. 263 Validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcţiei vacante de şef Secția I din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotararea  nr. 264 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

Hotararea  nr. 265 Analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pe trimestrul III 2019

Hotararea  nr. 266 Analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul III 2019

Hotararea  nr. 267 Aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2019

Hotararea  nr. 268 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2019

Hotararea  nr. 269 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea  nr. 270 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu pe anul 2019, precum și modificarea programului de investiții, anexă la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Hotararea  nr. 271 Aprobarea modificării Hotărârii nr.280/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4

Hotararea  nr. 272 Abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.136/2019 privind aprobarea devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1 Păclișa”

Hotararea  nr. 273 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea  nr. 274 Aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 687, Sântuhalm – Hunedoara-Călan, km 13+050- km 22+791” din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 6 –„Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilitații regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN -T, inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul apelului POR2016/6/6.1./2, cod apel POR/103/6/1-COD SMIS 108931

Hotararea  nr. 275 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Capitala Daciei – muzeu viu al patrimoniului cultural european”

Hotararea  nr. 276 Actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 709F: DN7A – Cabana Rusu – Masivul Parâng, km.6+600 – km.10+325”

Hotararea nr. 277 Aprobarea documentației tehnico-economice DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Capitala Daciei – Muzeu viu al patrimoniului cultural european” – conservarea, restaurarea și punerea în valoare a cetății Sarmizegetusa din cadrul sitului arheologic Sarmizegetusa Regia, punct ”Dealul Grădiștii”

Hotararea nr. 278 Aprobarea protocolului de predare – primire a construcţiei rezultate din derularea investiţiilor „Extindere bloc operator şi staționar cu 15 paturi la Spitalul Județean de Urgenţă Deva” și „Compartimentari şi spaţii cu destinatie medicală în structura noului bloc operator-proiectare şi execuţie”

Hotararea nr. 279 Aprobarea Raportului de evaluare și a valorii de piață în vederea cumpărării de către Județul Hunedoara a unei părți din clădirea ”fostei Banci Agricole Deva” aflată în proprietatea SC General Investment S.R.L. București

Hotararea nr. 280 Acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” Eroilor Martiri, Răniților și Reținuților Revoluției Române din Decembrie 1989

Hotararea nr. 281 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:”Modernizare DJ 709F: DN7A – Cabana Rusu – Masivul Parâng, km.10+325 – km.12+600”

Hotararea nr. 282 Stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2020 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2020

Hotararea nr. 283 Completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.85/2015 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara cu terenurile dobândite prin expropriere de către Județul Hunedoara, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ”Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”

Hotararea nr. 284 Utilizarea de la bugetul Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2019

Hotararea nr. 285 Aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu din incinta Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad aparținând domeniului public al Județului Hunedoara

Hotararea nr. 286 Aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor mijloace fixe aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotararea nr. 287 Aprobarea cumpărării de către Județul Hunedoara a unei părți din clădirea ”fostei Bănci Agricole Deva” deținută în proprietate de către S.C. General Investment SRL București

Hotararea nr. 288 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Hotararea nr. 289 Constituirea Echipei Intersectoriale Locale privind prevenirea şi intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie (EIL)

Hotararea nr. 290 Aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 2019 – 2020 – semestrul I

Hotararea nr. 291 Aprobarea completării Regulamentelor privind cofinanţarea furnizorilor privaţi acreditaţi de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul protecţiei persoanei adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.55/2017, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr. 292 Aprobarea rectificării și a virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019

Hotararea nr. 293 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea nr. 294 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor publice de interes județean pe anul 2019

Hotararea nr. 295 Constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu

Hotararea nr. 296 Aprobarea valorificării volumului de masă lemnoasă pe picior de 101 mc, reprezentat de 36 arbori din zona de siguranță a drumului județean DJ 761A și respectiv valorificarea volumului de masă lemnoasă pe picior de 123 mc, reprezentat de 107 arbori din zona de siguranță a drumului județean DJ 708E

Hotararea nr. 297 Actualizarea Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, valabil până la data de 30.06.2023

Hotararea nr. 298 Aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019

Hotararea nr. 299 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea nr. 300 Acordarea post-mortem a Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” domnului Olariu Marcel, Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989

Hotararea nr. 301 Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Magheru Dan Adrian

Hotararea nr. 302 Validarea mandatului de consilier județean al domnului Morar Nicolae Simion

Hotararea nr. 303 Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al doamnei Stănescu Vetuța

Hotararea nr. 304 Desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție U.P.U. - S.M.U.R.D. la Spitalul  Judeţean de Urgenţă Deva

Hotararea nr. 305 Aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2020

Hotararea nr. 306 Aprobarea aderării UAT- Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Moţii, Ţara de Piatră”

Hotararea nr. 307 Analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pentru trimestrul IV 2019

Hotararea nr. 308 Analiza și aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pentru trimestrul IV 2019

Hotararea nr. 309 Aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019

Hotararea nr. 310 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva pe anul 2019

Hotararea nr. 311 Actualizarea devizului general la finalizarea procedurii de achiziție publică pentru obiectivul de investiții ”Restaurare Castel Nopcsa, sat Săcel, comuna Sântămăria Orlea, județul Hunedoara”

Hotararea nr. 312 Aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al Comunei Pui

Hotararea nr. 313 Aprobarea cuantumului contribuției lunare a beneficiarilor de servicii, acordate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, Județul Hunedoara

Hotararea nr. 314 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare DJ 709F: DN7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng, km.4+910 – km. 6+600”

Hotararea nr. 315 Darea în folosință cu titlu gratuit a unui microbuz către Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani

Hotararea nr. 316 Aprobarea dării în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara a unei părți din clădirea ”fostei Bănci Agricole Deva” cumpărată de UAT - Județul Hunedoara

Informaţii în completare