times new roman 12

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de consilier, gradul II, din cadrul Serviciului Administrativ – Direcția programe, prognoze, buget, finanțe - Anunț

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului resurse umane, salarizare şi gestiunea funcţiei publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara - Anunț - Formular înscriere - Adeverință vechimeRezultat selectie dosare;

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu, gradul II, din Serviciul Investiții – Direcția tehnică și investiții din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara - Anunț - Formular înscriere - Adeverință vechime

----------------------------------------------------------------------------- 

Concursuri finalizate