...

Ordinea de zi

Dispoziția 120/2020 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2019;  Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara,  Mircea Flaviu Bobora

 1. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul I 2020  Anexa  Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara,  Mircea Flaviu Bobora

 1. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pentru trimestrul I 2020  Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara,  Mircea Flaviu Bobora

Puncte suplimentare

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Chivu Cristina  Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara,  Mircea Flaviu Bobora

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de construcție camera tehnică centrală termică la Centrul de Ingrijire și Asistență Păclișa nr.1”  Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara,  Mircea Flaviu Bobora

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv al SC APAPROD SA Deva, ca urmare a încetării calității de acționar a UAT Municipiul Orăștie  Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de lucrări de întreținere curentă și periodică drumuri județene aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara, pentru anul 2020.  Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

...

Ordinea de zi

Minuta

Procesul verbal 

Convocator 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a unor instituții din subordinea Consiliului Județean Hunedoara;

Inițiatori:Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Dămian Dana, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian – consilieri județeni

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2020;

Inițiatori:Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Dămian Dana, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian – consilieri județeni

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Hunedoara cu Spitalul Municipal Hunedoara, în vederea reducerii răspândirii epidemiei de SARS-COV2, prin finanțarea unor cheltuieli;

Inițiatori:Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Dămian Dana, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian – consilieri județeni

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Hunedoara cu Spitalul Municipal Orăștie, în vederea reducerii răspândirii epidemiei de SARS-COV2, prin finanțarea unor cheltuieli;

Inițiatori:Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Dămian Dana, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian – consilieri județeni

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Hunedoara cu Spitalul Municipal Lupeni, în vederea reducerii răspândirii epidemiei de SARS-COV2, prin finanțarea unor cheltuieli;

Inițiatori:Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Dămian Dana, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian – consilieri județeni

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Hunedoara cu Spitalul Municipal Vulcan, în vederea reducerii răspândirii epidemiei de SARS-COV2, prin finanțarea unor cheltuieli.

Inițiatori:Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Dămian Dana, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian – consilieri județeni

.

Proiectul ordinii de zi

Dispozitia 103/2020

Minuta

Procesul verbal 


 Proiecte de hotărâri

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Gherman Petre Lucian;     doc

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuției Consiliului Județean Hunedoara pe perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României către Asociația Salvital Hunedoara     doc

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, pe anul 2020    doc

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara   doc

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva,   precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget,  pe anul 2020    doc

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 705D: Bozeș (DJ 705)- Băcâia - lim. județ Alba - lim. județ Alba – Stănija – Buceș, km 33+100 – km 34+ 900 “    doc

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 705D: Bozeș (DJ 705)- Băcâia - lim. județ Alba - lim. județ Alba – Stănija – Buceș, km 33+100 – km 34+ 900 “        parte desenata        parte scrisa     doc

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

Informaţii în completare