Hotararea 1 Aprobarea Proiectului ”Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces în municipiul Orăștie”

Hotararea 2 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.128/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici ale proiectului „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice” finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România;   - anexa poate fi consultata la sediul institutiei.

Hotararea 3 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.129/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea si modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu (Tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, Cetății din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara” finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România;   - anexa poate fi consultata la sediul institutiei.

Hotararea 4 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.130/2018 privind aprobarea devizului general consolidat al proiectului „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea si modernizarea străzilor de acces, in municipiul Orăștie” cu finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România

Hotararea 5 Actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții ”Restaurare Castel Nopcsa, sat Săcel, comun a Sintamaria Orlea, județul Hunedoara”

 

Hotararea 6 Aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2019”

Hotararea  7 Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotararea 8 Aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont

Hotararea 9 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Hotararea 10 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotararea 11 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotararea 12 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Hotararea 13 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotararea 14 Constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Lazăr Ioan și validarea domnului Lazăr Gheorghe

Hotararea 15 Modificarea Metodologiei de atribuire a spaţiilor destinate închirierii în clădirile şi platformele expoziţionale realizate prin Proiectul „Parc de Afaceri Simeria”, prevăzută în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.191/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea Parcului de Afaceri Simeria, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea 16 Aprobarea unui program de măsuri pentru îmbunătățirea activității PARCULUI INDUSTRIAL CĂLAN

Hotararea 17 Aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al Comunei Pui

Hotararea 18 Stabilirea modului de administrare a unui sector de drum județean pentru accesul în situl arheologic UNESCO Sarmizegetusa Regia-Grădiștea de Munte

Hotararea 19 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 20 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotararea 21 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara

Hotararea 22 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont

Hotararea 23 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice

Hotararea 24 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Hotararea 25 Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții: ”Restaurare Castel Nopcsa, sat Săcel, comuna Santamaria Orlea, județul Hunedoara”

Hotararea 26 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 27 Aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1”

Hotărârea 28 Aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2”

Hotărârea 29 Aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotărârea 30 Aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotărârea 31 Aprobarea Actului aditional nr.2 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si U.A.T. Județul Hunedoara, U.A.T. Municipiul Petroșani, U.A.T. Municipiul Lupeni, U.A.T. Oraș Petrila, U.A.T. Oraș Aninoasa și U.A.T. Oraș Uricani, în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2 în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotărârea 32 Aprobarea proiectului ”Modernizare, extindere și dotare – Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de urgență Deva”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apel de proiecte nr.POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect

Hotărârea 33 Incetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Ciodaru Iulian Dacian

Hotărârea 34 Validarea mandatului de consilier județean al domnului Petruș Adrian

Hotărârea 35 Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Hojda Ion

Hotărârea 36 Validarea mandatului de consilier județean al domnului Socaci Andrei

Hotărârea 37 Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani

Hotărârea 38 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva

Hotărârea 39 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș

Hotărârea 40 Solicitarea de transmitere a dreptului de administrare de la Ministerul Culturii și Identității Naționale la Consiliul Județean Hunedoara asupra unor monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO

Hotărârea 41 Aprobarea transmiterii temporare către Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 685, pe sectorul: km 7+858 Clopotiva - km 16+671 zona Rîu Mare şi asupra drumului județean DJ 686 D, pe sectorul: km 0+000 Râu Mare - km 1+055 Brazi

Hotărârea 42 Desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție II Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

Hotărârea 43 Desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție chirurgie generală, șef secție obstetrică-ginecologie, șef secție ortopedie-traumatologie, șef secție O.R.L., șef secție neurologie, șef secție recuperare, medicină fizică și balneologie, șef secție U.P.U. S.M.U.R.D. și șef centru de sănătate mintală adulți la Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotararea 44 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni

Hotararea 45 Aprobarea proiectului „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2017/8/ 8.1/8.1.A/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect

Hotararea 46 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotărârea 47 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.27/2019 privind aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1”

Hotărârea 48 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.28/2019 privind aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2”

Hotărârea 49 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.29/2019 privind aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotărârea 50 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.30/2019 privind aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotărârea 51 Aprobarea Actului adițional nr.3 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan și U.A.T. Județul Hunedoara, U.A.T. Municipiul Petroșani, U.A.T. Municipiul Lupeni, U.A.T. Oraș Petrila, U.A.T. Oraș Aninoasa și U.A.T. Oraș Uricani, în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2 în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotărârea 52 Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotelor din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat în anul 2018, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019

Hotărârea 53 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 687J: Hunedoara-Boș-Groș-Cerbăl-Socet-Feregi, tronson km.21+400 – km.24+900 și tronson km.25+600 – km.27+400”

Hotărârea 54 Aprobarea achiziționării de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad a serviciilor juridice specializate, de asistență și reprezentare a intereselor în justiție

Hotărârea 55 Aprobarea unui protocol de cooperare pentru punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei – monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO

Hotărârea 56 Însușirea Procesului verbal de predare-primire a bunurilor de natura domeniului public realizate de către S.C. APA PROD S.A. Deva în urma finalizării Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”

Hotărârea 57 Validarea rezultatelor concursurilor/examenelor organizate în vederea ocupării funcţiilor vacante de şef secţie la Secţia Obstetrică-Ginecologie, şef secţie la Secţia Ortopedie-Traumatologie şi şef secţie la Secţia Neurologie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva

Hotărârea 58 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

Hotărârea 59 Desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea funcţiei de şef laborator la Laboratorul Analize Medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva

Hotărârea 60 Aprobarea implementării proiectului cu titlul: „VENUS – împreună pentru o viață în siguranță” – Cod proiect mysmis 128038 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, AP 4/PI 9.ii/OS 4.4

Hotărârea 61 Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean pe anul 2019

Hotărârea 62 Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, estimate pentru anii 2020 – 2022 (20%)

Hotărârea 63 Solicitarea de preluare în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui sector de drum comunal aparținând proprietății publice a Comunei Băcia care asigură accesul din DN 66 la CMID Bârcea Mare

Hotărârea 64 Stabilirea modului de administrare al imobilului ”fosta cazarmă militară dezafectată 5159 Pestișu Mare”

Hotărârea 65 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni

Hotărârea 66 Aprobarea proiectului „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2017/8/ 8.1/8.1.A/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect

Hotărârea 67 Aprobarea actualizării portofoliului de proiecte din cadrul Planului de Dezvoltare a Județului Hunedoara 2014 – 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.131/2017

Hotărârea 68 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul administrativ al Teatrului Dramatic I.D.Sîrbu Petroşani

Hotărârea 69 Actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 709F DN7A Cabana Rusu – Masivul Parâng, km.6+600 – km. 10+325”

Hotărârea 70 Modificarea încadrării drumului de interes județean DJ 705G:DN7-Romos-Romoșel, km. 0+000 – km.12+290 în drum de interes comunal cu indicativul DC48B: DN7 – Romos-Romoșel, km. 0+000 – km.12+290 și aprobarea trecerii acestuia din proprietatea publică a Județului Hunedoara în proprietatea publică a Comunei Romos

Hotărârea 71 Aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu Asociația Absolvenților, Părinților și Angajaților Colegiului Național de Informatică Traian Lalescu  (Asociația APAC) din Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public județean

Hotărârea 72 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.27/2019 privind aprobarea documentației tehnice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.47/2019;  Anexa 1Anexa 2Anexa 3;

Hotărârea 73 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.28/2019 privind aprobarea documentației tehnice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.48/2019;   Anexa 1Anexa 2Anexa 3;

Hotărârea 74 pentru modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.29/2019 privind aprobarea proiectului „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Hotărârea 75 pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.30/2019 privind aprobarea proiectului „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2010, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.50/2019;

Hotararea 76 privind aprobarea transmiterii către Consiliul Local al Comunei Cerbăl a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 708D pe sectorul: km 35+860 – km 37+660.

Hotararea 77 Validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef secție la Secția II din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Hotararea 78 Validarea rezultatelor concursurilor/examenelor organizate în vederea ocupării funcţiilor vacante de şef Centrul de Sănătate Mintală – Adulți, şef Secţia Chirurgie generală, şef Secţia Oftalmologie și şef Secţia O.R.L. din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva

Hotararea 79 Analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul I 2019

Hotararea 80 Analiza și aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul I 2019

Hotararea 81 Aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale alocate județului Hunedoara pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020 – 2022

Hotararea 82 Aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 - 2022

Hotararea 83 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara

Hotararea 84 Aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 - 2022 ale spitalelor publice de interes județean

Hotararea 85 Aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și situațiilor financiare anuale pe anul 2018 ale unor societăți comerciale la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar

Hotararea 86 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de funcționare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019

Hotararea 87 Majorarea capitalului social la S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL

Hotararea 88 Aprobarea unor măsuri pentru funcționarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”

Hotararea 89 Aprobarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019

Hotararea 90 Aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2019

Hotararea 91 Acordarea Diplomelor de Excelență și a stimulentelor financiare sportivilor și colectivelor tehnice din județul Hunedoara care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în cursul anului 2018

Hotararea 92 Acordarea Diplomelor de merit și a stimulentelor financiare elevilor și profesorilor care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ în anul școlar 2017 – 2018

Hotararea 93 Constituirea Comisiei de evaluare și selecție a asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care inițiază și organizează acțiuni, programe, proiecte culturale, inclusiv cultură scrisă, educativ-științifice, sportive, unităților de cult, pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora

Hotararea 94 Aprobarea Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2019

Hotararea 95 Aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean

Hotararea 96 Aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Inspectoratul Scolar al Județului Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa județeană

Hotararea 97 Aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Inspectoratul Scolar al Județului Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean

Hotararea 98 Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2019

Hotararea 99 Aprobarea Strategiei județene privind protecția și promovarea drepturilor copilului și adultului în dificultate 2014 – 2020

Hotararea 100 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare spațiu expozițional la Galeriile de Artă Forma Deva”

Hotararea 101 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014 - 2020”

Hotararea 102 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare spații RMN – Spitalul Județean de Urgență Deva”

Hotararea 103 Solicitarea de preluare în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui drum aparținând proprietății publice a Municipiului Brad care asigură accesul rutier la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, în vederea realizării unor lucrări de modernizare și reabilitare

Hotararea 104 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” şi a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 5 „Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, pentru regiunea Vest, Cod apel: POR/364/5 ;

Hotararea 105 Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Teatrul Dramatic „Ion D.Sîrbu” Petroșani a serviciilor de consultanță juridică.