Hotararea 1 Aprobarea Proiectului ”Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces în municipiul Orăștie”

Hotararea 2 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.128/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici ale proiectului „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice” finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România;   - anexa poate fi consultata la sediul institutiei.

Hotararea 3 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.129/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea si modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu (Tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, Cetății din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara” finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România;   - anexa poate fi consultata la sediul institutiei.

Hotararea 4 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.130/2018 privind aprobarea devizului general consolidat al proiectului „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea si modernizarea străzilor de acces, in municipiul Orăștie” cu finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România

Hotararea 5 Actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții ”Restaurare Castel Nopcsa, sat Săcel, comun a Sintamaria Orlea, județul Hunedoara”

 

Hotararea 6 Aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2019”

Hotararea  7 Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotararea 8 Aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont

Hotararea 9 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Hotararea 10 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotararea 11 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotararea 12 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Hotararea 13 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotararea 14 Constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Lazăr Ioan și validarea domnului Lazăr Gheorghe

Hotararea 15 Modificarea Metodologiei de atribuire a spaţiilor destinate închirierii în clădirile şi platformele expoziţionale realizate prin Proiectul „Parc de Afaceri Simeria”, prevăzută în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.191/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea Parcului de Afaceri Simeria, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea 16 Aprobarea unui program de măsuri pentru îmbunătățirea activității PARCULUI INDUSTRIAL CĂLAN

Hotararea 17 Aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al Comunei Pui

Hotararea 18 Stabilirea modului de administrare a unui sector de drum județean pentru accesul în situl arheologic UNESCO Sarmizegetusa Regia-Grădiștea de Munte

Hotararea 19 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 20 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotararea 21 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara

Hotararea 22 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont

Hotararea 23 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice

Hotararea 24 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Hotararea 25 Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții: ”Restaurare Castel Nopcsa, sat Săcel, comuna Santamaria Orlea, județul Hunedoara”

Hotararea 26 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 27 Aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1”

Hotărârea 28 Aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2”

Hotărârea 29 Aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotărârea 30 Aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotărârea 31 Aprobarea Actului aditional nr.2 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si U.A.T. Județul Hunedoara, U.A.T. Municipiul Petroșani, U.A.T. Municipiul Lupeni, U.A.T. Oraș Petrila, U.A.T. Oraș Aninoasa și U.A.T. Oraș Uricani, în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2 în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotărârea 32 Aprobarea proiectului ”Modernizare, extindere și dotare – Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de urgență Deva”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apel de proiecte nr.POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect

Hotărârea 33 Incetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Ciodaru Iulian Dacian

Hotărârea 34 Validarea mandatului de consilier județean al domnului Petruș Adrian

Hotărârea 35 Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Hojda Ion

Hotărârea 36 Validarea mandatului de consilier județean al domnului Socaci Andrei

Hotărârea 37 Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani

Hotărârea 38 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva

Hotărârea 39 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș

Hotărârea 40 Solicitarea de transmitere a dreptului de administrare de la Ministerul Culturii și Identității Naționale la Consiliul Județean Hunedoara asupra unor monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO

Hotărârea 41 Aprobarea transmiterii temporare către Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 685, pe sectorul: km 7+858 Clopotiva - km 16+671 zona Rîu Mare şi asupra drumului județean DJ 686 D, pe sectorul: km 0+000 Râu Mare - km 1+055 Brazi

Hotărârea 42 Desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție II Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

Hotărârea 43 Desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție chirurgie generală, șef secție obstetrică-ginecologie, șef secție ortopedie-traumatologie, șef secție O.R.L., șef secție neurologie, șef secție recuperare, medicină fizică și balneologie, șef secție U.P.U. S.M.U.R.D. și șef centru de sănătate mintală adulți la Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotararea 44 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni

Hotararea 45 Aprobarea proiectului „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2017/8/ 8.1/8.1.A/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect

Hotararea 46 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu

Informaţii în completare