times new roman 12

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a personalului contractual din Serviciul Administrativ - Anunt;    - Rezultatul probei scrise; - Rezultatul final;

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut;   - Formular de inscriere: - format PDF;  - format DOC;

- Serviciul Achizitii - Anunt; - Rezultatul selectiei dosarelor; - Rezultat proba scrisa; - Rezultatul probei interviu;  - Rezultat final;

- Serviciul Administratie Publica Locala - Anunt; - Rezultatul selectiei dosarelor; - Rezultat proba scrisa; - Rezultatul probei interviu; - Rezultatul final;

- Serviciul Juridic - Anunt; - Rezultatul selectiei dosarelor; - Rezultat proba scrisa; - Rezultatul probei interviu; - Rezultatul final;

- Compartimentul culte, sport, activități culturale - Anunt: - Rezultatul selectiei dosarelor;  - Rezultatul probei scrise; - Rezultatul probei interviu; - Rezultatul final;

- Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Gestiunea Localităților - Anunt; - Rezultatul selectiei dosarelor;  - Rezultatul probei scrise; - Rezultatul probei interviu - Rezultatul final;

   

----------------------------------------------------------------------------- 

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului buget, financiar contabilitate – Direcția programe, prognoze, buget, finanțe. - Anunt - Model adeverință - Rezultatul selecției dosarelor;   - Rezultatul probei scrise;  - Rezultatul probei interviu;    - Rezultatul final.

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de consilier, gradul II, din cadrul Serviciului Administrativ – Direcția programe, prognoze, buget, finanțe - AnunțRezultatul selectiei dosarelor;   Rezultatul probei scrise;     Rezultat interviu;    Rezultat final;

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului resurse umane, salarizare şi gestiunea funcţiei publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara - Anunț - Formular înscriere - Adeverință vechimeRezultat selectie dosare; Rezultat proba scrisaRezultatul probei interviu Rezultatul final

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu, gradul II, din Serviciul Investiții – Direcția tehnică și investiții din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara - Anunț - Formular înscriere - Adeverință vechimeRezultatul selectiei de dosare;    Rezultatul probei scrise;     Rezultatul probei interviu;   Rezultatul final;

----------------------------------------------------------------------------- 

Concursuri finalizate


Informaţii în completare